RİYÂZU’S-SÂLİHÎN , ,

“Salihlerin Bahçesi” anlamına gelen Riyâzu’s-Sâlihîn, telif edildiği günden bu yana, İslâm dünyasının her yerinde, âlimlerin, ilim yolcularının ve hadis okumak isteyen hemen her Müslü­manın âdeta el kitabı olmuştur. Muhtasar Riyâzu’s-Sâlihîn ise İmam Nevevi’nin bir hadis klasiği olarak bilinen işte bu eserinin özeti yani kısaltılmış hâlidir. Bu muhtasar eser daha çok ahlâkı güzelleştiren, kalp­leri temizleyen, dünya ve âhiret saadetine yarayan, hayra sevk edip fenalıklardan meneden sahih hadis­lerden oluşmaktadır. Pek çok şerhi ve ihtisarı yapılan Riyâzu’s-Sâlihîn’in bu baskısı, akıcı ve sade bir dil ile tercüme edilmiş, açıklamaya ihtiyaç duyulan yerlerde ise gereken izahlara yer verilmiştir. Önce konu başlıkları verilmiş daha sonra ilgili ayet­ler meâlleri ile beraber zikredilmiş ardından hadisler, manaları ve kaynakları ile beraber ifade edilmiştir. Ezberlenmesi tavsiye edilen hadisler de renkli bir şekilde belirtilmiş, böylece söz konusu hadisleri ezberlemek isteyen­lere kolaylık sağlanmıştır.

Kur’ân-ı Kerim’in işaret ettiği sırat-ı müstakim yolcularından biri olmak yani hayatı salih olarak yaşamak ve bütün bir ömrü bu çizgide sürdürebilmek için Riyâzu’s-Sâlihîn mükemmel bir müracaat kaynağıdır.

 

Ürün Bilgileri:

  • Yazar: İmam Nevevi
  • Sayfa:577
  • Yayınevi:Süreyya Yayınları
  • Dil:Türkçe
  • ISBN: 9781682368435

 

Satış Linkleri

Amerika:

RİYÂZU’S-SÂLİHÎN

Avrupa:

RİYÂZU’S-SÂLİHÎN

E-Book:

https://books.apple.com/de/book/riyâzus-sâlihîn/id1507692472?l=en

https://play.google.com/store/books/details/İmam_Nevevî_Riyâzu_s_Sâlihîn?id=_G_cDwAAQBAJ